Onderzoek naar biodiversiteit op olieplatforms

Harde substraten bepalen voor een groot deel hoe het onderwaterleven zich verdeelt in de Noordzee. Tegenwoordig is er minder van dit harde substraat onder water te vinden, dan in het verleden. Zo zijn veel oesterbanken en bijvoorbeeld zwerfkeien uit ijstijden verdwenen. Echter hebben mensen ook weer nieuwe plekken waar leven zich op kan afzetten geïntroduceerd, zoals windmolenparken, scheepswrakken en olie- en gasplatforms. Deze locaties kunnen van belang zijn voor het voortbestaan van diverse soorten.

Onderzoekers van Wageningen UR bekijken de biodiversiteit van de aangroei op platforms in de Noordzee. Hiervoor worden samples genomen met een soort onderwaterstofzuiger, zoals te zien in bovenstaande video. Door te bekijken wat er zoal groeit op deze nieuwe harde substraten en deze gegevens te vergelijken met historische data over biodiversiteit in deze regio’s, kan onderzocht worden hoe dit soort installaties een effect hebben op het onderwaterleven.