Het lijkt niet goed te gaan met de snotolf. Afgelopen winter zijn er wederom minder exemplaren van deze vissoort waargenomen in de Zeeuwse wateren. Hoewel we nog tot en met mei meldingen ontvingen van duikers die deze verschrikkelijk mooie vis tegen zijn gekomen, is het aantal doorgegeven ontmoetingen minder. Dit lijkt een trend van de afgelopen jaren te zijn.

Snotolf

Snotolf in de Oosterschelde - Foto: Yoeri van Es Photography
Volwassen snotolf in de Oosterschelde – Foto: Yoeri van Es Photography

De snotolf of lompvis (Cyclopterus lumpus) is een goed herkenbare soort. Het mannetje is vaak fel van kleur, zeker in het paaiseizoen, en de vis heeft karakteristieke dikke lippen. In de winter kun je deze vis tegen komen in het ondiepe water. Het mannetje zoekt dan een mooie plek uit om een nest te maken en maakt deze helemaal schoon. Het vrouwtje zet hier vervolgens grote aantallen eitjes op af, die het mannetje dan mag bewaken. Een bij duikers geliefd tafereel.

Sinds 2011 is het aantal waarnemingen echter steeds gedaald. De oorzaak hiervan is niet bekend. Het kan gaan om normale jaarlijkse fluctuatie in de aantallen of worden snotolven aangetrokken tot plekken waar niet veel duikers komen. Anderszins kan klimaatverandering (opwarming van het zeewater) of de veranderende kwaliteit van het water in het Grevelingen een oorzaak zijn. Daarnaast liet de Keuringsdienst van Waarde al eens zien, dat de eitjes van de snotolf gebruikt worden voor imitatiekaviaar.

Waarnemingen melden

Snotolf en duiker - Foto: Yoeri van Es Photography
Duiker ontmoet een snotolf in de Oosterschelde – Foto: Yoeri van Es Photography

Om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van diersoorten, worden duikers en andere watersporters gevraagd soortwaarnemingen door te geven. Dit kan via Stichting ANEMOON of via de website Telmee.nl. Op deze manier kun je bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Meldt na je duik dan ook even wat je zoal gezien hebt, zeker als je denkt dat het een bijzondere waarneming betreft!