Jonge vis en kleine trekvissoorten zijn een aantrekkelijke prooi voor roofvis en visetende vogels. In de week van 8 augustus plaatsen Havenbedrijf Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat in en om het Noordzeekanaal 45 rifkorven waar kleine vissen kunnen schuilen.

Rifkorven bieden schuilplaatsen

Rifkorven - Foto: Rijkswaterstaat
Rifkorven – Foto: Rijkswaterstaat

De schuilobjecten hebben de vorm van een bijenkorf, zijn hol en bevatten tal van gaten waar de vis de korf in en uit kan zwemmen. Ze zijn ongeveer een meter hoog, gemaakt van beton en wegen 800 kg. De objecten lijken sterk op de rifballen of reefballs zoals die geplaatst zijn in onder meer de Grevelingen, bijvoorbeeld bij duikplaats Kerkweg in Den Osse. De reefballs vormen een kunstmatig rif waar veel leven dankbaar gebruik van maakt. Voor duikers zijn deze objecten een dankbare bestemming.

De rifkorven hebben hun werking als schuilplaats voor vis bewezen tijdens een drie jaar durend onderzoek in het kader van het Onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer in de ‘waterproeftuin’ in het Markermeer ten zuiden van de Houtribdijk. De rifkorven worden geplaatst in de week van 8 augustus bij de volgende vispassages en andere visrijke plekken: Vispassage Noorder IJplas, Vispassage gemaal Halfweg, Vispassages Oranjesluizen, Madagascarhaven, Minervahaven en Neptunushaven. Kleine trekvis zoals glasaal en driedoornige stekelbaars hebben door deze rifkorven een grotere kans om te overleven en zich veilig door de vispassages te verplaatsen.

Plaatsing: geen eenvoudige klus

Het plaatsen van de rifkorven is niet overal een eenvoudige klus. Na een vaartocht vanaf de Houtribdijk worden de korven voor de vispassages bij de Noorder IJplas en bij Gemaal Halfweg overgeladen op een vrachtauto met kraan, die de korven vervolgens op de juiste plek te water zal laten. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Ruim baan voor vis

Een gezonde visstand duidt op een goede waterkwaliteit. Vissen moeten zich vrijuit kunnen verplaatsen naar andere wateren, om zich voort te planten en op te kunnen groeien. Obstakels als sluizen, stuwen, gemalen en dammen verhinderen dit vaak. Ze leiden ertoe dat het aantal én de verscheidenheid aan vissen in de Nederlandse wateren afneemt. Rijkswaterstaat neemt samen met andere waterbeheerders maatregelen waardoor vissen deze barrières kunnen omzeilen. Zo zijn er door de waterbeheerders de afgelopen jaren een tiental vispassages aangelegd langs het Noordzeekanaal, en de komende jaren volgen er nog meer. De werking van de rifkorven als schuilplek voor jonge vis zal de komende jaren worden gemonitord.

Een duurzame leefomgeving

Het werkterrein van Rijkswaterstaat is de openbare ruimte. Dit plaatst ons voor dilemma’s, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen. Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. In Noord-Holland legden wij bijvoorbeeld samen met Rijnland een vispassage bij de Noorder IJplas aan, om te zorgen dat vissen veilig het gemaal kunnen passeren. Langs het Noordzeekanaal herstelden wij onlangs twee natuuroevers en plaatsten wij broedwanden voor kwetsbare vogelsoorten. Net als het afzinken van rifkorven voor jonge vis zijn dit slechts voorbeelden van maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de leefomgeving in dit gebied te verbeteren.