Eind maart werd het bewonersaantal van Europa’s grootste zoutwatermeer, de Grevelingen, flink uitgebreid. Door de inspanningen van Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) konden op vrijdag 31 maart ruim een miljoen glasaaltjes worden uitgezet. Met deze actie hopen de initiatiefnemers dat de palingstand zal verbeteren.

Paling

De afgelopen decennia is het aantal palingen in Nederland sterk gedaald, maar onlangs de alarmerende afname staat de vis niet op de lijst met bedreigde diersoorten. Wel zijn er internationaal maatregelen getroffen om de soort te beschermen. Afgelopen jaar zijn er weer meer glasaaltjes Nederland binnen getrokken en door diverse lokale maatregelen kunnen er meer palingen van zoet naar zout water trekken.

Normaal formaat paling - Foto: Viridiflavus / CC BY 3.0
Normaal formaat paling – Foto: Viridiflavus / CC BY 3.0

In het Grevelingenmeer wordt de paling steeds minder vaak gezien door duikers. Voorheen werd deze vis nog regelmatig onder water ontmoet, zeker tijdens nachtduiken. De laatste tijd moeten sportduikers het hebben van incidentele waarnemingen. Het uitzetten van de glasaaltjes in de Zeeuwse regio zal dit op termijn hopelijk veranderen. Vorig jaar werd overigens ook in het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk een grote hoeveelheid jonge paling uitgezet.

Sargassozee

De paling (Anguilla anguilla) is een straalvinnige vis, die leeft in wateren met modderige bodem. Deze trekvis komt met name voor in Europa en Noord-Afrika. Het duurt vijf tot vijftien jaar, afhankelijk van het voedselaanbod, voordat een paling het schieraalstadium bereikt. Dan trekt de vis naar diepgelegen paaigronden in de Sargassozee. Tijdens de lange reis worden de vissen geslachtsrijp. Met behulp van de Golfstroom trekken de larven vervolgens weer naar Europa.

Vervuiling en overbevissing zijn de voornaamste redenen dat het de afgelopen tijd een stuk minder goed ging met de paling. Omdat de paling daarnaast ook over flinke afstanden en door verschillende wateren migreert, is de soort afhankelijk van vrije toegang van water tot water. Het opwerpen van hindernissen, zoals dijken, dammen en stuwen, lijdt tot habitatverlies en minder migratie mogelijkheden.

Coverfoto: Maryland Fishery Resources Office, USFWS / CC BY 2.0