In Mexico wordt volop onderzoek gedaan naar walvishaaien door onderzoeks- en beschermingsorganisatie Whale Shark Mexico. Deze organisatie is ontstaan uit het in 2001 opgezette onderzoeksproject door Dení Ramírez Macías. De organisatie beschikt over een netwerk in de Golf van Californië, waarmee walvishaaien in de regio gemonitord worden. Onlangs plaatste de onderzoekers onderstaand filmpje op hun Facebook-pagina. Hierin zie je een korte clip van de camera die aan de staartvin van een walvishaai is gemonteerd. Het leven van de grootste vis ter wereld door haar eigen ogen!

Camera op de staart van een walvishaai

A day en La Paz bay, through the eyes of Flavio, the whale shark! Un día en la Bahía de La Paz, a través de los ojos de Flavio, el tiburón ballena! …Wildlife PermitThis research was carried out under the general auspices of the Mexican law license Num. SGPA/DGVS/055565/16.Permiso de Vida Silvestre Esta investigación fue realizada bajo el permiso de investigación Num. SGPA/DGVS/055565/16.#gopro #goprovideo #whaleshark #flavio #tiburonballena #shark #camerashark #mexico #amazing

Posted by Whale Shark Mexico / Tiburón ballena México on Montag, 3. April 2017

De organisatie doet uiteraard onderzoek met toestemming van de Mexicaanse overheid. Een aantal haaien wordt continu gevolgd met behulp van satelliet-tags, waaronder Favio, de negen meter lange haai uit het filmpje.

De walvishaai (Rhincodon typus) is de grootste vis die bestaat en daarmee ook de grootste haai. Het grootste gemeten exemplaar was 12,65 meter lang, maar er zijn vissen tot ongeveer 14 meter gerapporteerd. Het is een volstrekt ongevaarlijke soort, in de zin dat het dier zeer langzaam zwemt en zich voedt met plankton. Het is net als de reuzenhaai en de reuzenbekhaai een filtervoeder. Je kent dan ook vast wel de bekende plaatjes van de grote platte, wijd open gesperde bek van deze haaiensoort.

Walvishaaien zijn pelagisch, wat wil zeggen dat ze in het open water leven. Ze komen niet op extreme diepten, hoewel sommige haaien af en toe naar zo’n 1.800 meter duiken. Je maakt het meest kans een walvishaai te zien in wateren van minstens 22 ºC. Bekende plekken om de dieren te spotten zijn onder meer de zuidelijke en oostelijke delen van Zuid-Afrika, Sint Helena, Belize, het Ningaloo Reef in Australië, Flores Eiland in Indonesië en het Mafia Eiland in Tanzania.

Onderzoek op het Ningaloo Reef

Ook in Australië wordt volop onderzoek gedaan naar walvishaaien en de onderzoekers gebruiken vergelijkbare technieken voor het volgen en monitoren van de vissen. In onderstaande video zie je hoe Brad Norman, directeur en wetenschapper van Ecocean, een camera bevestigd aan de staart van een walvishaai, zonder daarbij de staart te doorboren.

Onderzoek naar walvishaaien is hoognodig om meer te weten te komen over deze zachtaardige reuzen van de oceanen. Sinds 2016 staan de vissen po de rode lijst van bedreigde diersoorten. Veel is echter nog niet bekend. Wetenschappers willen meer te weten komen over de migratie en voortplanting van de haaien, zodat ze effectiever beschermd kunnen worden.

Coverfoto: Brian Lauer / CC BY 2.0