Op zaterdag 16 maart 2019 staat de Belgische kust opnieuw in het teken van de schelp. In de tien kustgemeenten staan schelpenkenners paraat om de deelnemers aan de tweede Grote Schelpenteldag bij te staan. Streefdoel is om samen 100.000 schelpen te verzamelen en op naam te brengen, ter bevordering van de kennis van het zeeleven. Gratis inschrijven kan op www.groteschelpenteldag.be 

Vorig jaar vond voor het eerst een Grote Schelpenteldag plaats aan de Vlaamse kust (17 maart 2018). Toen verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers op alle tien strandtelposten samen 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende soorten.

Dit jaar op zaterdag 16 maart 2019 willen de organisatoren – VLIZ, Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Provincie West-Vlaanderen en de Strandwerkgroep – nog beter doen. Streefdoel is om, met de hulp van vermoedelijk enkele duizenden deelnemers, de kaap van de 100.000 schelpen te halen. Het scoren en herkennen van lege schelpen is niet alleen bijzonder leuk en interessant. Dit burgerwetenschapsinitiatief leert onderzoekers ook heel wat over het voorkomen van deze tot de verbeelding sprekende groep zeedieren. Na het tellen worden de verzamelde schelpen terug naar het strand gebracht.

De pers is tevens uitgenodigd op een Schelpenopleiding die op woensdagavond 13 februari zal plaatsvinden in de gebouwen van het Vlaams Instituut voor de Zee (vanaf 19u). De schelpenkenners die op 16 maart het publiek zullen bijstaan, krijgen er de kans zich verder te vervolmaken in het herkennen van tweekleppigen en zeeslakken.