De commerciële visbestanden in de Noordzee, het belangrijkste terrein voor Nederlandse vissers, ontwikkelen zich goed als gevolg van jarenlang zorgvuldig beheer. Met vele bestanden gaat het goed. Om ook in de toekomst een duurzame vangst voort te zetten is voor komend jaar voor diverse bestanden een reductie van het quotum afgesproken. De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben hierover afgelopen dagen in Brussel een akkoord bereikt.

Minister Schouten: “Veel visbestanden zijn in goede conditie. Dat betekent dat voor steeds meer commerciële vissoorten ‘geoogst kan worden uit de rente’, met als doel een duurzame visserij die ook op lange termijn voor vissers een goede boterham kan opleveren.”

Maatregelen zeebaars

Voor de zeebaars geldt al langer een forse vangstbeperking voor alle methodes van zeebaarsvisserij (trawlers, staand want-visserij en haken-en-lijnen). Alle methodes krijgen in het komende jaar iets ruimere vangstmogelijkheden, conform Nederlandse inzet. Voor Nederland is het daarnaast belangrijk dat de voorziene bijvangstbeperking in de staand want-visserij niet doorgaat.

Recreatieve vissers moesten tot voor kort alle gevangen zeebaars terugzetten in zee, en mochten alleen in de periode oktober-december er maximaal een per dag meenemen. De Europese visserijministers hebben nu afgesproken dat deze zogenoemde ‘bag limit’ voor recreatievissers op 1 per dag komt te liggen voor de periode april t/m oktober. In de overige maanden geldt dat alle gevangen zeebaars moet worden teruggezet.

Vangstmogelijkheden tong

Tong is de belangrijkste commerciële visserij voor Nederlandse kotters. De Europese visserijministers zijn voor deze soort een vermindering van 20% overeengekomen. Wel blijven hiermee de benodigde vangstmogelijkheden voor de Nederlandse vissers voldoende in stand.

Aanlandplicht

De visserijministers hebben ook afspraken gemaakt over de aanlandplicht. Vanaf 1 januari moeten alle bijvangsten (ook ondermaatse vis) van gequoteerde soorten aan wal worden gebracht. Er zijn uitzonderingen van kracht  indien de (teruggegooide) vis een hoge overlevingskans heeft of vissers aantonen dat het ze lukt selectief te vissen op een bepaalde soort of maat vis. Nederland heeft in een eerder stadium uitstel van de aanlandplicht verkregen voor schol en tarbot (1 jaar) en rog (3 jaar). Nederlandse vissers testen momenteel diverse methodes, zoals een project met netaanpassingen, om selectiever te vissen en de overlevingskans van bijvangst te vergroten

Systematiek visquota

De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen elk jaar in december over de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches, TAC’s) voor het komende jaar. De TAC’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van onder andere de International Council of the Exploration of the Sea (ICES), het principe van maximale duurzame opbrengst (MSY) en op de meerjarige beheerplannen. De quota voor de Nederlandse visserijsector en voor de individuele vissers worden vervolgens met een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.

Coverfoto: Michiel Jelijs / CC BY 2.0