Eerste sepia van 2016 gespot!

Dames en heren: we’ve got him! De eerste sepia van dit jaar is gespot bij de duikplaats Kurkenol door het duikteam van Duikcentrum Moby Dick. Afgelopen zondag (10 april) gingen de Moby Divers onder water om sepiatentjes te plaatsen en kwamen hierbij de eerste zeekat van 2016 tegen.

Zeekatten in de Oosterschelde

Sepia’s (Sepia officinalis, de gewone zeekat) is een van de bekendste soorten inktvissen. De soort is een graag geziene gast in Zeeland, waar de dieren jaarlijks naartoe trekken om te paaien in de Oosterschelde en de Westerschelde. De paringstijd loopt meestal van april tot en met mei en is een waar schouwspel om onder water mee te mogen maken.

Sepiarekjes bij de Bergse Diepsluis / Oesterdam

In dit bericht lees je meer over het Sepia-project bij de Bergse Diepsluis en waar de nieuwe sepiarekjes zijn geplaatst.